Doradztwo z Zarządzanie Projektami

Czym jest doradztwo z zarządzania projektami? Przede wszystkim wsparciem w budowaniu kultury projektowej. Doradztwo z zarządzania projektami to wsparcie dla zmiany dla organizacji jaką jest budowanie nowych nawyków pracy, usystematyzowanej we wdrażanej metodyce. Doradztwo z zarządzania projektami to także przeglądy metodyk, projektów, ról ..

Budowanie kultury projektowej

Szkolenia z metodyk tradycyjnych oraz metodyk zwinnych zarządzania projektami.

Przeglądy metodyk projektowych

Doradzamy jak realizować projekty, holistycznie patrzymy na organizację projektów.

Wdrożenie Agile, Wdrożenie SAFe

Wspieramy realizację prac w projektach i warsztatach poprzez facylitację i wspiercie w rozwiązywaniu problemów i wypracowaniu rozwiązań.

Podnoszenie efektywności projektów

Wspieramy Kierowników Projektów w ich rozwoju i budowie ścieżki kariery.

Definiowanie złożonych projektów i programów

Zarządzamy złożonymi Programami i Projektami, rzetelnie i fachowo organizując prace projektowe.

Przeglądy projektów

Pomagamy firmom wdrażać zarządzanie przez projekty.

Propm.pl

Wspieramy w budowaniu kultury zarządzania przez projekty, efektywnej realizacji strategii, realizacji projektów z nastawieniem na oczekiwany rezultat.

ProPM Project Management
Propm.pl

Dlaczego doradztwo z zarządzania projektami właśnie z nami?

ProPM Project Management

Holistyczne spojrzenie

Spojrzenie na całość organizacji, kontekst sytuacji w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Podejście praktyczne

Szeroka wiedza biznesowa z różnych branż i dziedzin organizacji.

Chcesz zrealizować jakiś projekt? Zapraszamy.